Vacco

Usługa powlekania vacco


Jak działa nasza usługa?


1. Analiza zagadnienia

Po uzyskaniu podstawowych informacji na temat rodzaju wykonywanej obróbki, stosowanych narzędzi i obrabianych materiałów wykonujemy analizę i pomagamy w doborze materiału powłoki. Wskazujemy również procesy obróbki wstępnej i końcowej. Wszystko dla optymalnej pracy narzędzi.


2. Strategia komunikacji

Ustalamy zasady współpracy - częstotliwość wykonywania naszych powłok, rodzaj i obieg dokumentów itp. Posiadamy własną flotę samochodów, która jest przygotowana na indywidualny odbiór narzędzi we wskazanym miejscu i terminie.


3. Realizacja

 1. Inspekcja wewnętrza
  Realizację zamówienia rozpoczynamy od inspekcji narzędzi przeznaczonych do powlekania. W odniesieniu do posiadanych danych sprawdzamy liczbę oraz stan ich powierzchni.
 2. Procesy pretreatment
  Procesy pretreatment (obróbka wstępna) są niezwykle istotne z punktu widzenia adhezji oraz jakości krawędzi ostrza. Składają się na nie m.in. czyszczenie w myjce utradźwiękowej, piaskowanie na sucho, piaskowanie na mokro, przedmuchiwanie kanalików chłodzących itp. W przypadku ponownego powlekania wymagane jest usunięcie starej powłoki - w tym przypadku stosujemy procedury chemiczne/elektrochemiczne, o neutralnym wpływie na podłoże.
 3. Osadzanie powłok
  W procesie powlekania duży nacisk kładziemy na etap obróbki plazmowej, który stosujemy przed procedurą osadzania. Jego rezultatem jest bardzo dokładne czyszczenie oraz aktywacja powierzchni, dzięki czemu powłoki są pozbawione wtrąceń gazowych i osiągają znakomitą przyczepność do podłoża.
 4. Procesy post-treatment
  Obróbka końcowa pozwala na otrzymanie gładkiej, odprężonej powłoki.


4. Inspekcja końcowa

To przede wszystkim analiza wizualna, wykonana za pomocą mikroskopów, pomiar adhezji i grubości powłok.


5. Transport / wysyłka

Po pełnym cyklu narzędzia są pakowane i dostarczane do klienta lub końcowego odbiorcy.


W celu określenia jakości powłok vacco zachęcamy do wykonania bezpłatnych testów. W ich ramach, na dostarczonych narzędziach, wykonamy nasze powłoki, które następnie będą mogły być poddane procedurze walidacji przez ich użytkownika.


Vacco
W zawodowej działalności poświęcamy się dla naszych klientów, firmy i własnej satysfakcji


Kontakt z vacco