Vacco

Technologia


Rozpylanie magnetronowe to brak technologicznych ograniczeń i ekstremalnie gładka powłoka

Technologie PVD

Termin PVD (ang. Physical Vapour Deposition – fizyczne osadzanie z fazy gazowej) odnosi się do szeregu metod otrzymywania powłok oraz warstw poprzez zastosowanie różnych zjawisk fizycznych. Łączy je próżnia - technologie PVD wykonywane są przy ciśnieniach obniżonych nawet do 10-5 Pa. Zastosowanie próżni jest jednym z czynników warunkujących wysoką jakość wytwarzanych powłok oraz ich adhezję do podłoża.Więcej
Vacco

Rozpylanie magnetronowe

Stosowaną w vacco metodą PVD otrzymywania powłok przeciwzużyciowych jest rozpylanie magnetronowe. W rozpylaniu magnetronowym, nad powierzchnią targetu, inicjowana jest plazma. Pochodzące z plazmy jony gazów uderzają w powierzchnię metalowej elektrody powodując wybijanie jej atomów. W ten sposób powstają pary metalu, które przemieszczają się w kierunku podłoża. Cechą wyróżniającą układ magnetronowy jest obecność stałego pola magnetycznego nad rozpylanym materiałem. Dzięki niemu plazma jest zagęszczona bezpośrednio nad powierzchnią targetu, co skutkuje zwiększeniem wydajności i szybkość procesu osadzania.Więcej
Vacco

Piaskowanie na mokro jako standard

Przygotowanie narzędzi przed procesem powlekania jest procesem, którego nie można pominąć. Ostrze w nowych lub odnowionych narzędziach jest niejednorodne i pełne wad. Powstałe defekty są inicjatorami naruszeń powłok i bezwzględnie zmniejszają użyteczność narzędzi skrawających.Więcej
Vacco
Technologia vacco to idealnie przygotowana powierzchnia i gładka, pozbawiona defektów i naprężeń powłoka

Zobacz także: Powłoki

ALUSPEED
Do obróbki materiałów nieżelaznych, zwłaszcza aluminium
HYPERLOX
Do obróbki materiałów do 60 HRC